To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Sesje zdalne
Data: 2022-03-25 10:41

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list