Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polsk

Dębno, 11.01.2018r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
stycznia 2018 roku Burmistrz Dębna przekazuje w/w informacje:

Lp.

pytanie

odpowiedź

1

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

nie

2

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

nie

3

Czy powołano w gminie radę oświatowa (art. 78 ust 1 Prawa oświatowego)

W Gminie Dębno nie powołano rady oświatowej na podstawie art. 78 ust 1
ustawy Prawo oświatowe

4

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami

Uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami
http://www.bip.debno.com.pl/strony/6109.dhtml

5

Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

2014 - 79 uchwał

2015 - 122 uchwały

2016 - 95 uchwał.


Informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach

Informacja o konsultacjach społecznych w poszczególnych latach
http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/66.dhtml

6

2014

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2014

2015

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2015

2016

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2016

7

Czy utworzono młodzieżową radę gminy

uchwała Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/101/2011 z dnia 29.IX.2011r

8

Czy utworzono gminną radę seniorów

uchwała Rady Miejskiej Dębna nr XLIII/280/2017 z dnia 4.VII.2017 r.

9

Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki

nie

10

Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego

nie

11

Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski

Uchwała w sprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego
http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/74.dhtml

12

Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej
formie realizowany jest budżet obywatelski

nie

13

Jaka była kwota budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach

Budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. (pierwszy wydatek w roku 2015)
kwota od początku BO wynosi 300 000 zł.

Z wyrazami szacunku

Anna Szymczyk

Sekretarz Gminy Dębno

t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

f. +(48) 95 760 20 30

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

<http://www.debno.pl/> www.debno.pl

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>
facebooku!

Załączniki

  • image001_5ThZDBx.png