W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Urząd Gminy w Górzycy
Inspektor ds. samorządowych (-) Grażyna Markowska

Załączniki