W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej urząd Gminy w Rogowie informuje :
- w gminie Rogowo nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w gminie Rogowo nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- w gminie Rogowo nie powołano radę oświatową,
- w gminie Rogowo nie obowiązuje uchwała dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach : 2014r - 56, 2015r - 24, 2016r - 59
- w 2014-2016 nie były prowadzone konsultacje z mieszkańcami,
- w gminie Rogowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w gminie Rogowo nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie Rogowo nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, bip.rogowo.pl, nr uchwały XXI/18/17 z dnia 31.03.2017
- w gminie Rogowo nie funkcjonuje budżet obywatelski,

Pobierz list