Witam.

Odpowiadając na e-mail z dnia 09.01.2018 r. poniżej udostępniam następujące informacje:

- nie obowiązuje

- nie utworzono

- nie powołano

- ogólnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami nie podjęto, podjęto jedynie w 2015 roku uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectw, które wnioskowały o podział sołectwa, załączam link do tej uchwały
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=golymin-osrodek/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=119&str=1&id=1275

- w 2014 roku przyjęto 62 uchwały

- w 2015 roku przyjęto 62 uchwały

- w 2016 roku przyjęto 53 uchwały

- w 2014 i 2016 roku nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami, w 2015 roku buły przeprowadzane raz konsultacje z mieszkańcami (link do uchwały powyżej),

- nie utworzono

- nie utworzono

- nie wyodrębniono załączam link do uchwały http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=golymin-osrodek/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=133&str=1&id=1670

- nie dotyczy

- nie funkcjonuje

- nie funkcjonuje

- nie dotyczy

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Borkowska Katarzyna