Załączniki

  • IP.1431.16.2022_Urząd_Gminy_Opatówek_przekazanie_danych_PP_-_odp._na__8zRRSzS.pdf
  • Urząd_Gminy_Opatówek_przekazanie_danych_PP_-_pismo_epuap28.03.2022.pdf