Dzień dobry,

Urząd Gminy w Spytkowicach ( powiat nowotarski ) w załączeniu
przesyła pismo -odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej otrzymany dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem,

Małgorzata Smółka
Sekretariat UG w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 450
tel. 18 2688370

Załączniki