Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Młodzieszyn przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
[UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych
Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
znajdujących się na jej terenie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog,
negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Odpowiedź: Nie

W dniu 2022-04-26 o 13:06, Sekretariat - UG Młodzieszyn pisze:
--
Z poważaniem, </br>
Filip Kopka</br>

-------------------------------------------------------</br>
Urząd Gminy Młodzieszyn</br>
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn</br>
tel. 46 864 17 50 | fax: 46 864 17 65</br>
</br>
<span style="font-size:0.6em;font-style: italic;font-color:#484848">Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że Urząd Gminy Młodzieszyn jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych, Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/?tree=472,Ochrona%20danych%20osobowych, na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.</span>