W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Ad 1. Nie
Ad 2. Nie
Ad 3. Nie
Ad 4. Tak

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyCekcyn/document/446995/Uchwa%C5%82a-XXVII_245_17

Ad 5.
2014 - 95
2015 - 88
2016 - 88
Ad 6.
2014 - 1
2015 - 1
2016 - 1
Ad 7. Nie
Ad 8. Nie
Ad 9. Tak
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyCekcyn/document/38442/Uchwa%C5%82a-XXIX_287_14
Ad 10.
http://bip.cekcyn.pl/Article/id,478.html
Ad 11. Nie
Ad 12. Nie dotyczy
Ad 13. Nie dotyczy

Z poważaniem
Anna Emmert
UG Cekcyn