W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytania.
Z poważaniem Ewa Piechocka Biuro Rady Gminy tel. 564748299

Załączniki

  • ORG.1431.4.2018.docx