W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., Urząd Gminy Brochów informuje, że:

a.. w Urzędzie Gminy Brochów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b.. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
c.. nie powołano w gminie rady oświatowej,
d.. nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
e.. Rada Gminy Brochów przyjęła w roku 2014 – 57 uchwał, w roku 2015 - 78 uchwał, w roku 2016 – 98 uchwał,
f.. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: rok 2014 – 0, rok 2015 – 0 , rok 2016 – 4,
g.. nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
h.. nie utworzono gminnej rady seniorów,
i.. nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego, http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/uchwala_nr_xxviii-218-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf
j.. nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski

Anna Ścigocka
Urząd Gminy w Brochowie

tel. (+48) 22 725-70-03 wew.17 | {{ email }}
www.brochow.pl