To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
maja 2022 do "boi.um miastoluban.pl" <boi.um@luban.pl> z tematem "Sesje zdalne".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list