Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Izabella Kubińska

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Załączniki

  • SOA.1431.4.2018.docx