Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął w dniu 9 stycznia 2018 r., informuję:

Ad 1 Gmina Miejska Bolesławiec nie przyjęła uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

Ad 2 W Gminie Miejskiej Bolesławiec nie funkcjonuje gminna rada działalności
pożytku publicznego.

Ad 3 W Gminie Miejskiej Bolesławiec nie powołano rady oświatowej.

Ad 4 W Gminie Miejskiej Bolesławiec obowiązuje uchwała Nr XL/327/09 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad
przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=51887

Ad 5 2014 r. - 117; 2015r. - 173; 2016r. - 121.

Ad 6 2014 r.- 4 ; 2015 r. - 6 ; 2016 r. - 6

Ad 7 W Gminie Miejskiej Bolesławiec działa Młodzieżowa Rada Miasta.

Ad 8 W Gminie Miejskiej Bolesławiec działa Bolesławiecka Rada Seniorów.

Ad 9 W Gminie nie ma sołectw.

Ad 10 Nie dotyczy.

Ad 11 Nie funkcjonuje.

Ad 12 Nie funkcjonuje.

Ad 13 Nie dotyczy.

pozdrawiam

Sylwia Chruszcz

Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej

Urząd Miasta Bolesławiec

Bolesławiec, ul. Rynek 41

tel. 75 645 64 14