Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. Pozdrawiam Joanna Grabowska

--
Urząd Gminy w Lisewie
56 676 86 14 wew. 18
www.lisewo.com

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list