Dokumenty: BRM.KW-00086/22
Znak sprawy: BRM.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: kwe-000303/22
Wysłane przez: Agnieszka Raś
Tel. służbowy: 74 8328 770
Fax: 74 833 58 38
Miejsce urzędowania: ul. Piastowska 1 pok.11

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa zapytania o informację publiczną z dnia 16.05.2022 r. informuję:

Ad. 1
Sesje Rady Miejskiej Bielawy odbywały się w trybie stacjonarnym i zdalnym.
a) LIV Sesja Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30.03.2022 r.; LVI Sesja RMB w dniu 27.04.2022 r.
b) LI Sesja RMB w dniu 14.01.2022 r.; LII Sesja RMB w dniu 26.01.2022 r.; LIII Sesja RMB w dniu 23.02.2022 r.; LV Sesja RMB w dniu 13.04.2022 r., LVII Sesja RMB w dniu 13.05.2022 r.
c) żadna Sesja RMB nie odbyła w trybie korespondencyjnym.

Ad. 2
Tak

Ad. 3
https://bielawa.finn.pl/bipkod/19565735

Ad. 4
Nie

Ad. 5a
Tak

Ad. 5b
Tak

Ad. 5c
Mieszkańcy czy zainteresowani mogą zgłosić wcześniej chęć uczestniczenia w sesji.

Ad. 5d
Tak

Ad. 6
Nie

Ad. 7
Nie dotyczy

Ad. 8
Nie dotyczy

Ad. 8a
Nie dotyczy

Ad.9
Nie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Raś
Kierownik BRM
Wiadomość wysłano do: {{ email }}.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL