W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przekazuję odpowiedź.

--
Magdalena Wanda-Joras, inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Koronowie
Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

tel. 523826445

email: magdalena.wanda-joras@um.koronowo.pl

W związku z przekazanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy,
iż Burmistrz Koronowa jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

Załączniki

Pobierz list