Dzień dobry,

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z
dnia 6 września 2001 r.(Dz. U z 2022 r. poz. 902t.j) w zakresie sesji
zdalnych Urząd Miejski w Miliczu udziela odpowiedzi w kolejności jak we
wniosku:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego- odp.:28.04.2022 r. i 12.05.2022 r.
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)-odp.
zdalnie:27.01.2022 r., 24.02.2022r. , 17.03.2022 r., 07.04.2022 r.
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?- odp. Nie było takich sytuacji.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.- odp. http:/bip.milicz.pl/m.397.komunikaty.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających odp. Nie  doszło do zmiany
statutu.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?- odp. Nie

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?- odp. Mogą , ale po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku o
zabraniu głosu do Przewodniczącego Rady.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp-odp.
Mieszkańcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w obradach sesji ,
mogą wziąć udział w obradach.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?- odp. Nie.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?- odp. Nie są 
transmitowane na żywo.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?-odp. Istnieje
taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? odp. Nie było takiej sytuacji.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?-odp. jak wyżej.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.- odp. Nie
wpłynęły.

 Z wyrazami szacunku Dorota Marek.


Dorota Marek
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Miliczu

Pobierz list