Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
> a) Stacjonarnego - nie odbywały się,
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
> sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
>
- Sesja XXXIV z dnia 19 stycznia 2022 r.- tryb zdalny,

- Sesja XXXV z dnia 23 lutego 2022 r. - tryb zdalny,

- Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2022 r.- tryb zdalny

> c) Korespondencyjnego- nie dotyczy.
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
> radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
> część łączyła się zdalnie?
>
      NIE ( za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, który łączył się
z Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy- reszta Radnych zdalnie)
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
>
        NIE MAMY

   4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

        NIE

> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
> uczestniczących radnych i mieszkańców?
>
        NIE
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
> zabrania głosu?
>
        TAK
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
> się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
> tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
>
        Wcześniejsze zgłoszenie
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
>
        TAK
>
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
>
        NIE
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
> mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
>
        NIE
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
>
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
> uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość)
> trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.
>
        NIE

Anna Kozakiewicz
Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo
tel.(54) 287-50-01, 883-689-561