Nawiązując do Państwa wniosku w załączeniu przekazuję odpowiedź.

z poważaniem

Marlena Szafrańska
Sekretarz Gminy Łabiszyn
Urząd Miejski w Łabiszynie
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn
tel. 52 38 44 052

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje poufne prawnie chronione.
Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną wiadomość.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn pod adresem http://www.bip.labiszyn.pl

Załączniki

  • SKM_C3350220527100900.pdf