W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wyjaśniamy, iż wszystkie żądane informacje zostały udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, w tym zostały tam
zamieszczone nagrania sesji Rady Gminy Wąpielsk. W związku z powyższym
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
żądane informacje nie są udostępniane w trybie odpowiedzi na wniosek,
gdyż mają Państwo możliwość ich pozyskania bezpośrednio  z BIP.

Z poważaniem,

Milena Przybyła

Urząd Gminy w Wąpielsku

Pobierz list