Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. sesji rady.

Z wyrazami szacunku

Bogna Wojtal
Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
Biuro Rady Gminy w Dąbrowie
tel.52 315 32 16 w.14
664 672 332
535 123 318
fax.315 32 01

Załączniki

  • Skan_odpowiedzi_dot._sesji_Rady_Gminy_w_Dąbrowie.pdf