W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Sekretarz Urzędu
Edward Musiał

--------------------------------------------------

Załączniki

Pobierz list