Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja
2022 r.

--
Pozdrawiam

Anna Sudnik
Inspektor ds. Rady Gminy
Tel. 746474114
Urząd Gminy Kłodzko

-------------------------

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
inne postepowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

Załączniki

Pobierz list