Urząd Miejski Wąsosza w załączeniu przesyła odpowiedź na sprawę 46947.

K.Szejnkienig - insp. ds. obsługi organów gminy

Załączniki

Pobierz list