Chełmno, dnia 22.01.2018 r.

Urząd Miasta Chełmna

Or. 1431.3.2018.TS

Panowie

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że w Gminie Miasto Chełmno:

1. Nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

3. Nie powołano gminnej rady oświaty,

4. Została podjęta uchwała w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno BIP Urząd
Miasta - uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2017
r. -
http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=3602&y=2012&which=RADY+MIASTA+CHE
%C5%81MNA

5. ilość przyjętych uchwał przez Radę Miasta Chełmna

w 2014 r. - 98 uchwał

w 2015 r. - 77 uchwał

w 2016 r. - 75 uchwał

6.liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych:

w 2014 r.- 1

w 2015 r.- 4

w 2016 r.- 4

7. utworzono Młodzieżową Radę Miasta Chełmna,

8. utworzono Chełmińską Radę Seniorów,

9. na terenie naszej gminie nie ma sołectw,

10. w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż forma konsultacji z mieszkańcami. Budżet obywatelski funkcjonuje
na podstawie regulaminu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna
na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin
zarządzany jest na dany rok. Na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna
zamieszczony jest budżet obywatelski na 2017 https:bo.chelmno.pl. w
poprzednich latach budżet obywatelski funkcjonował na tych samych zasadach.

Środki wydane na budżet obywatelski :

w 2014 r.- 50 tys. zł,

w 2015 r. - 100 tys. zł,

w 2016 r. - 200 tys. zł

Sekretarz Miasta Chełmna

Tatiana Syta

Pobierz list