Dzień dobry

W załączeniu przesyłam plik z odpowiedzią na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Kazimierz Wolański

Załączniki

Pobierz list