Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Agata Sala

Inspektor ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

Załączniki

Pobierz list