Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam Państwu pismo Wójta Gminy Uście Gorlickie, stanowiące
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany drogą
mailową na adres tutejszego urzędu w dniu 09.01.2018 r.
Poniżej linki do uchwał o których mowa w piśmie OSO.1431.4.2018
https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,513924,w-sprawie-przyjecia-regu
laminu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-o-ktorych-mowa
.html
https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1311554,w-sprawie-wyodrebnienia
-w-budzecie-gminy-uscie-gorlickie-na-2018-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-s
o.html

Pozostając w poważaniu
Jadwiga Jagieła - Maczuga
Urząd Gminy Uście Gorlickie

Załączniki

Pobierz list