Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
sesji rady gminy, przekazuje wnioskowane informacje:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

Odp. Sesje odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym (16 lutego 2022
r., 11 marca 2022 r. 21 marca 2022 r., 08 kwietnia 2022 r. 27 kwietnia
2022 r.

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?- Nie dotyczy.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. - Projekty uchwał są dostępne w biurze obsługi rady gminy.
W BIP publikowane są wyłącznie uchwały rady gminy.

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. - Nie dotyczy.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - Nie dotyczy.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? - Nie dotyczy.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. - Nie
dotyczy.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? - Nie dotyczy.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? Nie.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? Nie dotyczy.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?Nie dotyczy.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? Nie dotyczy.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. Nie dotyczy.

--
Z poważaniem
- Ewelina Zwolińska
Wydział Ewidencji Ludności,Spraw
Wojskowych i Działalnosci Gospodarczej
Urząd Gminy Brzuze
87-517 Brzuze 62
tel. 54/2701123 wew. 18