Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o udzielenie informacji publicznej, w formie zwrotnej podaję poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.
Z poważaniem

-------------------------------------------
Ewa Kolankiewicz
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Rady Społecznej SPZOZ, Biuletynu Informacji Publicznej, MRG
Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel. 24 364-48-39
e-mail: {{ email }}
www.gozdowo.eu