Or.1431.3.2018 Skarbimierz - Osiedle,
dnia 23 stycznia 2018r.

_Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska_

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję
jak niżej:

ad.1 - gmina nie posiada uchwały;

ad.2 - nie utworzono takiej rady;

ad.3 - nie utworzono takiej rady;

ad.4 - tak jest taka uchwała ( w załączeniu skan) oraz dostępna na
stronie (http://gmina.skarbimierz.sisco.info/) w zakładce Rada Gminy /
Uchwały

ad.5 - w roku 2014 - 69 uchwał, w roku 2015 - 68 uchwał, w roku 2016 -
69 uchwał;

ad.6 - w roku 2014 - 1 konsultacje, w roku 2015 - 0, w roku 2016 - 0;

ad.7 - nie utworzono;

ad.8 - nie utworzono;

ad.9 - nie;

ad.10 - nie;

ad.11 - nie;

ad.12 - nie;

ad.13 - nie.

Małgorzata Kubik - Sekretarz

Załączniki

Pobierz list