W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy:

1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
3)nie powołano rady oświatowej
4)obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link: http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2432/22_06_2016_13_09_43XXII.188.2016_konsultacje.pdf
5)liczba przyjętych uchwał w 2014 r.-118 szt., 2015 r.-115 szt., 2016 r.-97 szt., 2017 r.-120szt.
6)w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami
7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy
8)utworzono gminna radę seniorów, link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2319/01_03_2016_09_54_44XIX.148.2016_GRS.pdf
9)wyodrębniono fundusz sołecki link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1546/01_04_2014_09_17_47LIII.417.2014_fundusz_solecki.pdf
10) brak zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
11) nie funkcjonuje budżet obywatelski

_______________________________________________

Julita Ziomek
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail: radagminy@deszczno.pl
Tel.: 95 728 76 50
Fax: 95 728 76 51

Pobierz list