Urząd Gminy Ruja przesyła w załączeniu
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
pozdrawiam,
Joanna Ciąpała
Inspektor ds.
funduszy europejskich
i promocji gminy
tel. 76 85 80 311 wew. 24

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Załączniki

Pobierz list