W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wnioski o udostępnienie informacji
publicznej tej samej treści, nadesłane z następujących adresów poczty
elektronicznej:

- sprawa-4560@fedrowanie.siecobywatelska.pl

- sprawa 5324@fedrowanie.siecobywatelska.pl

*Z poważaniem*

Joanna Brylska
Kierownik
Biuro Prasowe
24 253 11 14
aaa

Załączniki

Pobierz list