To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 17.06.2022 15:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.06.2022 12:09