W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pytania:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Uchwała nr 207/XXXIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2163 z dnia 27.04.2017 r. Link do strony www BIP : http://piechowice.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=178415

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, Kadencja 2010-2014 (uchwały w 2014 r.) - 47 Kadencja 2014-2018 (uchwały od 2014 r. do 2016 r.) - 192

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- W 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Piastowa i
Pakoszowa. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców dotyczącej
zmiany obszaru i nazwy Osiedla Piastów.
- W 2016 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie uchwalenia statutów Osiedla
Górzyniec, Osiedla Michałowice oraz Osiedla Piastów-Pakoszów.

Z poważaniem
Natalia Marcinkiewicz
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta
tel. 75 75 48 919

-----Oryginalna wiadomość-----