Gmina Mokobody w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
30.01.2018 r.

--

Z poważaniem
Aneta Gizińska
stanowisko ds.obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz sekretariatu i spraw organizacyjnych.
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Załączniki

Pobierz list