Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 31 stycznia 2018 r. roku informuję:

- w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- w gminie nie powołano rady oświatowej;

- w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

- rok 2014 - 60; rok 2015 - 64; 2016 - 82;

- rok 2014 - 1; rok 2015 - 1; 2016 - 24;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- <http://www.bip.przesmyki.pl> www.bip.przesmyki.pl zakładka Archiwum
<http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621>
http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621 ;

- organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego;

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);

- nie dotyczy;

- nie dotyczy.

Pozdrawiam,

Grażyna Paprocka

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych

Urząd Gminy Przesmyki

Ul.11 Listopada 13

08-109 Przesmyki

Pobierz list