Wijewo, 08.02.2018 r.

RG 1431.1.2018

Przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Dorota Mikrus

Inspektor UG

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Załączniki

Pobierz list