W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn.09.01.2018 r. oraz skan
uchwały

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Data: Fri, 9 Feb 2018 09:27:54 +0100
Nadawca: Danuta Rożnowska <{{ email }}>
Adresat: {{ email }}

w załączeniu pismo i uchwała

Załączniki

  • uch.XXXIII23110_2.pdf
  • uch.XXXIII23110.pdf
  • uch.XXXiIII23110.pdf
  • pismo_z_dn.8.02.18r..pdf