Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. informacji
publicznej złożony w dniu 31 stycznia 2018 roku do tut. Urzędu.

Renata Butowska

Urząd Gminy Stężyca

Załączniki