W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Aneta Metyk
Biuro Rady Miasta

Załączniki

Pobierz list