Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:
 1. tak - Uchwała 80/XII/2011 z 28.09.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 2. nie
 3. nie
 4. tak - Uchwała 42/VIII/2011 z 12.05.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 5. 2014 - 134, 2015 - 57, 2016 - 60
 6. nie odbyły się
 7. nie
 8. nie
 9. tak - Uchwała 278/XXXVIII/2014 z 27.03.2014,
http://bip.nowasucha.pl/upload/uchwala%20278.2014.pdf
10. Zarządzenie 49/2017 z dn. 03.07.2017,
http://bip.nowasucha.pl/upload/zarzadzenie%2049.2017.pdf
11. nie
12. nie
13. nie

Sekretariat
Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-01-30 o 21:52, {{ email }} pisze: