Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia
27.02.2023 r. w sprawie odbywania zdalnie Sesji Rady Gminy, informuje
się, iż w latach 2020-2022, ani do chwili obecnej  Rada Gminy Tryńcza
nie obradowała w sposób zdalny.
Wszystkie posiedzenia  odbywały się w formie tradycyjnej, przy
zachowaniu w danym czasie obowiązującego reżimu sanitarnego, w związku z
tym nie były zmieniane zapisy statutu.

z poważaniem
Magdalena Rachfał
Sekretarz Gminy Tryńcza