<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>Wiadomość nie może zostać dostarczona, ponieważ ten adres skrzynki <strong>nie jest już wykorzystywany</strong>. Wiadomości prosimy kierować na oficjalny adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Lipno: <strong>lipno@uglipno.pl</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
</span></div>

Pobierz list