To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 16.07.2018 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.07.2018 09:10

Pobierz list