Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Ilu pracowników jest zatrudnionych w urzędzie na stanowiskach merytorycznych?

2. Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu zbierane są w jakichś systemach informatycznych?

a) Jeśli tak, to jakich?

3. Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu wprowadzane są do państwowych systemów?

a) Jeśli tak, to jakich?
b) Jeśli tak, to z których systemów urząd może pobrać dane dla swoich celów?

4. Czy systemy urzędu są zintegrowane z innymi systemami samorządowymi lub rządowymi? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazw systemów.

5. Prosimy o listę rejestrów publikowanych przez Państwa i linki do tych rejestrów.

6. Czy w urzędzie przeprowadzono inwentaryzację danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie dokumentu ze zinwentaryzowanymi zbiorami.

7. Czy w urzędzie istnieje jakikolwiek raport analizujący, o co pytają mieszkańcy i na jakie dane warto szczególnie zwrócić uwagę?

8. Czy w urzędzie, na szczeblu wewnętrznym, stworzone zostały standardy gromadzenia danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie takiego dokumentu do odpowiedzi.

9. Czy w urzędzie istnieje stanowisko pełnomocnika danych, czyli osoby nie będącej informatykiem, ani specjalistą, natomiast łączącej świat informatyków i pracowników merytorycznych?

10. Czy w urzędzie wyznaczone są lub zatrudnione osoby zajmujące się zarządzaniem danymi? Jeśli tak, to na jakich stanowiskach pracują takie osoby?

11. Czy w urzędzie jest osoba, którą można nazwać liderem cyfryzacji.

Prosimy o przesłanie wnioskowanych informacji na adres {{EMAIL}} .

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk,
Członkinie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji