Pawłowiczki, 2018

Or.1431.25.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej zamieszczam informację w zakresie udostępnienia:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Ad. 1 Nie

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Ad.2 Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Ad.3 Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Ad. 4 NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Ad.5 Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Ad.5

Lp.

rok

Wydatki przeznaczone przez Gminę Pawłowiczki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp.

1.

2015

11 340,60

2.

2016

13 800,60

3.

2017

16 506,60

4.

2018

8 560,80

Wójt Gminy

Jerzy Treffon