[http://bip.brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_logo.png]<http://brpd.gov.pl/>
Rzecznik Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(22) 583 66 00
{{ email }}
Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Biura Rzecznika Praw Dziecka i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
informacji jest zabronione.
W związku z przekazanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy, iż Rzecznik Praw Dziecka mający siedzibę w Warszawie (00-791)
przy ul. Chocimskiej 6, jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
oraz zgodnie z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej https://www.brpd.gov.pl

Załączniki

  • winmail_CBVcCeg.dat